Certificaten die u gebruikt met de virtuele toepassingen, moeten de PEM-bestandsindeling hebben.

De voorbeelden in de volgende tabel gebruiken Gnu openssl-opdrachten om de certificaatgegevens die u nodig hebt om de virtuele toepassingen te configureren, uit te pakken.

Tabel 1. Voorbeeldcertificaatwaarden en -opdrachten (openssl)
Certificeringsinstantie levert Opdracht Vermeldingen van virtuele toepassing
RSA persoonlijke sleutel openssl pkcs12 -in path _to_.pfx certificate_file -nocerts -out key.pem RSA persoonlijke sleutel
PEM-bestand openssl pkcs12 -in path _to_.pfx certificate_file -clcerts -nokeys -out cert.pem Certificaatketen
(Optioneel) Wachtwoordzin n.v.t. Wachtwoordzin