U kunt logboeken verzamelen voor alle knooppunten die in een cluster in een gedistribueerde implementatie van de beheerconsole voor de toepassing vRealize Automation zijn geplaatst.

U kunt ook informatie weergeven voor elke host in de implementatie. Het tabblad Cluster in de vRealize Automation-beheerconsole bevat een tabel Gedistribueerde implementatie-informatie met de volgende informatie:
  • Een lijst met alle knooppunten in de implementatie.
  • De hostnaam voor het knooppunt. De hostnaam heeft een FQDN-notatie (Fully Qualified Domain Name).
  • De tijd die is verstreken sinds de host voor het laatst op de beheerconsole heeft gereageerd. Knooppunten voor IaaS-onderdelen rapporteren hun beschikbaarheid elke drie minuten en knooppunten voor virtuele toepassingen rapporteren elke negen minuten.
  • Het vRealize Automation-onderdeeltype. Dit identificeert of het knooppunt een virtuele toepassing of een IaaS-server is.
Figuur 1. Tabel Gedistribueerde implementatie-informatie
tabel met de knooppunten in de implementatie

U kunt deze tabel gebruiken om de activiteiten in de implementatie te controleren. Als de kolom Laatst verbonden bijvoorbeeld aangeeft dat een host onlangs geen verbinding heeft gemaakt, kan dit duiden op een probleem met de hostserver.

Logboeken verzamelen

U kunt een zipbestand maken dat logboekbestanden voor alle hosts in uw implementatie bevat met behulp van de knop Ondersteuningsbundel maken op de pagina vRA > Logboeken. Zie Logboeken voor clusters en gedistribueerde implementaties verzamelen voor meer informatie.

Knooppunten uit de tabel verwijderen

Wanneer u een host uit de implementatie verwijdert, moet u ook het corresponderende knooppunt uit de tabel Gedistribueerde implementatie-informatie verwijderen om de tijdstippen voor het verzamelen van logboeken te optimaliseren. Klik op de knop Verwijderen om een knooppunt uit de tabel te verwijderen.