Als u vRealize Automation-toepassing- of IaaS-certificaten bijwerkt of wijzigt, moet u vRealize Orchestrator bijwerken om ervoor te zorgen dat de nieuwe of bijgewerkte certificaten worden vertrouwd.

Deze procedure geldt voor vRealize Automation-implementaties die een externe vRealize Orchestrator-instantie gebruiken.

Opmerking: Deze procedure herstelt de standaardinstellingen voor tenant- en groepsverificatie. Als u uw verificatieconfiguratie hebt aangepast, noteert u uw aanpassingen zodat u de verificatie opnieuw kunt configureren na afloop van de procedure.

Zie de documentatie voor vRealize Orchestrator voor informatie over het bijwerken en vervangen van vRealize Orchestrator-certificaten.

Als u vRealize Automation-certificaten vervangt of bijwerkt zonder deze procedure te voltooien, is het vRealize Orchestrator Control Center mogelijk ontoegankelijk en kunnen er fouten optreden in de logboekbestanden van de vco-server en vco-configurator.

Problemen kunnen ook optreden bij het bijwerken van certificaten als vRealize Orchestrator is geconfigureerd om een andere tenant en groep dan vRealize Automation te verifiëren. Zie het Knowledge Base-artikel 2147612.

Procedure

 1. Stop de vRealize Orchestrator-server en Control Center-services.
  service vco-configurator stop
 2. Stel de vRealize Orchestrator-verificatieprovider opnieuw in.
  /var/lib/vco/tools/configuration-cli/bin/vro-configure.sh reset-authentication
 3. Start de vRealize Orchestrator Control Center-service.
  service vco-configurator start
 4. Meld u aan bij het Control Center door gebruik te maken van de rootverificatiegegevens van de beheerinterface van de virtual appliance.
 5. Maak de registratie van de verificatieprovider ongedaan en registreer deze vervolgens opnieuw.