De werkstroomcategorie Configuratie bevat werkstromen waarmee u SOAP-hosts kunt beheren.

U hebt toegang tot deze werkstromen via Bibliotheek > SOAP > Configuratie in de weergave Werkstromen van de Orchestrator-client.

Werkstroomnaam

Beschrijving

Een SOAP-host toevoegen

Voegt een SOAP-host toe aan de inventaris van de invoegtoepassing.

Configuratie van invoegtoepassing opnieuw laden

Vernieuwt de lijst met SOAP-hosts in de inventaris van de invoegtoepassing.

Een SOAP-host verwijderen

Verwijdert een SOAP-host uit de inventaris van de invoegtoepassing.

Voorzichtig:

Wanneer u een host uit de inventaris verwijdert, stoppen alle werkstromen die hierin zijn gegenereerd, met werken.

Een SOAP-host bijwerken

Werkt een SOAP-host bij in de inventaris van de invoegtoepassing.

Een SOAP-host bijwerken met een endpoint-URL

Werkt een SOAP-host met een voorkeursendpointadres. Het nieuwe endpointadres wordt gebruikt voor het verzenden en ontvangen van SOAP-berichten, in plaats van het endpointadres dat binnen de WSDL is gedefinieerd.