Met werkstromen voor momentopnamen kunt u bewerkingen voor momentopnamen uitvoeren.

U hebt toegang tot de werkstromen voor momentopnamen via Bibliotheek > vCenter > Beheer van virtual machines > Momentopname in de weergave Werkstromen van de Orchestrator-client.

Werkstroomnaam

Beschrijving

Een momentopname maken

Maakt een momentopname.

Momentopnamen van alle virtual machines in een bronpool maken

Maakt een momentopname van elke virtual machine in een bronpool.

Alle momentopnamen verwijderen

Verwijdert alle bestaande momentopnamen zonder terug te keren naar een eerdere momentopname.

Overbodige momentopnamen verwijderen

Vindt virtual machines met meer dan een bepaald aantal momentopnamen en kan de oudste momentopnamen desgewenst verwijderen. Verzendt de resultaten per e-mail.

Oude momentopnamen verwijderen

Haalt alle momentopnamen op die ouder zijn dan een opgegeven aantal dagen en vraagt de gebruiker te selecteren welke momentopnamen moeten worden verwijderd.

Momentopnamen van een bepaalde grootte verwijderen

Haalt alle momentopnamen op die groter zijn dan een bepaalde grootte en vraagt de gebruiker om de verwijdering te bevestigen.

Terugkeren naar huidige momentopname

Keert terug naar de huidige momentopname.

Terugkeren naar momentopname en wachten

Keert terug naar een specifieke momentopname. Verwijdert de momentopname niet.