U kunt een extern PowerShell-script uitvoeren op een host in de inventaris van de invoegtoepassing.

Externe PowerShell-scripts zijn opgenomen in .ps1-bestanden. Het .ps1-bestand dat u wilt uitvoeren, moet op de PowerShell-host zijn opgeslagen.

Voorwaarden

 • Controleer dat u bent aangemeld bij de Orchestrator-client als een beheerder.

 • Controleer of u verbinding hebt met een PowerShell-host vanuit de weergave Inventaris.

 • Controleer of u toegang hebt tot andere .ps1-bestanden waarnaar het script mogelijk verwijst.

Procedure

 1. Klik op de weergave Werkstromen in de Orchestrator-client.
 2. Vouw Bibliotheek > PowerShell in de hiërarchische lijst met werkstromen uit en ga naar de werkstroom Een extern script aanroepen.
 3. Klik met de rechtermuisknop op de werkstroom Een extern script aanroepen en selecteer Werkstroom starten.
 4. Selecteer een PowerShell-host waarop u het script wilt uitvoeren.
 5. Typ in het tekstvak Naam de bestandsnaam van het externe .ps1-script dat u wilt uitvoeren.
  Opmerking:

  Als het .ps1-bestand niet in de standaardmap staat, typt u het absolute bestandspad. U kunt systeemomgevingsvariabelen gebruiken om scriptpaden op te geven. Bijvoorbeeld: $env:HOMEPATH\test1.ps1.

 6. Typ de scriptargumenten in het tekstvak Argumenten.

  De geldige syntaxis is dezelfde als in de PowerShell-console.

 7. Klik op Indienen om de werkstroom uit te voeren.