U kunt een werkstroom uitvoeren om een vRealize Automation IaaS-modelentiteit te lezen.

Procedure

  1. Selecteer Uitvoeren of Ontwerpen in het vervolgkeuzemenu van de Orchestrator-client.
  2. Klik op de weergave Werkstromen.
  3. Vouw Bibliotheek > vRealize Automation > Beheer van infrastructuur uit.
  4. Klik met de rechtermuisknop op Een IaaS-modelentiteit lezen en selecteer Werkstroom starten.
  5. Selecteer een host voor vRealize Automation.
  6. Geef de naam van het model op in het tekstvak Modelnaam.
  7. Geef de naam van de entiteit op in het tekstvak Naam entiteitset.

    U gebruikt scriptverwerking of een REST API om de eigenschap HTTP-headers in te stellen.

  8. Klik op Indienen om de werkstroom uit te voeren.