U kunt een werkstroom uitvoeren om een SNMP-apparaat te registreren en optioneel geavanceerde verbindingsparameters te configureren.

Procedure

 1. Meld u aan bij de Orchestrator-client als een beheerder.
 2. Klik op de weergave Werkstromen in de Orchestrator-client.
 3. Vouw Bibliotheek > SNMP > Apparaatbeheer in de hiërarchische lijst met werkstromen uit en ga naar de werkstroom Een SNMP-apparaat registreren.
 4. Klik met de rechtermuisknop op de werkstroom Een SNMP-apparaat registreren en selecteer Werkstroom starten.
 5. Voer in het tekstvak Apparaatadres het IP-adres of de DNS-naam van het SNMP-apparaat in.
  Opmerking:

  Als u een meer betrouwbare verbinding tot stand wilt brengen, moet u een IP-adres gebruiken.

 6. (Optioneel) Voer in het tekstvak Naam een naam voor het apparaat in als u het in de weergave Inventaris wilt weergeven.

  Als u het tekstvak leeg laat, wordt het apparaatadres gebruikt om automatisch een naam te genereren.

 7. (Optioneel) Als u de geavanceerde verbindingsparameters wilt configureren, selecteert u Ja.
  1. Geef in het tekstvak Poort de verbindingspoort op.

   De standaardpoort is 161.

  2. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Versie de SNMP-versie die u wilt gebruiken en voer de verificatiegegevens in.

   De ondersteuning voor SNMPv3 is beperkt tot het beveiligingsniveau AuthPriv met MD5-verificatie. De DES-wachtwoordzin is dezelfde als het MD5-wachtwoord.

   Opmerking:

   De ondersteuning voor SNMPv3 is verouderd.

 8. Klik op Indienen om de werkstroom uit te voeren.

Resultaten

Nadat de werkstroom is voltooid, wordt het SNMP-apparaat weergegeven in de weergave Inventaris.

Volgende stappen

U kunt query's aan het SNMP-apparaat toevoegen en werkstromen vanuit de weergave Inventaris uitvoeren.