Met de werkstromen voor bronpools kunt u een bronpool maken, hernoemen, opnieuw configureren of verwijderen en informatie over een bronpool ophalen.

U hebt toegang tot de werkstromen voor bronpools via Bibliotheek > vCenter > Bronpool in de weergave Werkstromen van de Orchestrator-client.

Werkstroomnaam

Beschrijving

Bronpool maken

Maakt een bronpool met standaardwaarden voor CPU en geheugentoewijzing. Als u een bronpool in een cluster wilt maken, moet VMware DRS voor het cluster zijn ingeschakeld.

Bronpool met opgegeven waarden maken

Maakt een bronpool met waarden voor CPU en geheugentoewijzing die u opgeeft. Als u een bronpool in een cluster wilt maken, moet VMware DRS voor het cluster zijn ingeschakeld.

Bronpool verwijderen

Verwijdert een bronpool en wacht tot de taak is voltooid.

Informatie over bronpool ophalen

Retourneert CPU- en geheugeninformatie over een bepaalde bronpool.

Bronpool opnieuw configureren

Configureert CPU en geheugentoewijzing voor een bepaalde bronpool opnieuw.

Bronpool hernoemen

Wijzigt de naam van een bronpool en wacht tot de taak is voltooid.