U kunt Kerberos-verificatie gebruiken wanneer u een PowerShell-host toevoegt en beheert.

Met Kerberos-verificatie kunnen domeingebruikers opdrachten op externe voor PowerShell ingeschakelde machines via WinRM uitvoeren.

Procedure

 1. Schakel Kerberos-verificatie in op de WinRM-service.
  1. Voer de volgende opdracht uit om te controleren of Kerberos-verificatie is toegestaan.

   c:\> winrm get winrm/config/service

  2. Voer de volgende opdracht uit om Kerberos-verificatie in te schakelen.

   c:\> winrm set winrm/config/service/auth @{Kerberos="true"}

 2. Schakel Kerberos-verificatie in op de WinRM-client.
  1. Voer de volgende opdracht uit om te controleren of Kerberos-verificatie is toegestaan.

   c:\> winrm get winrm/config/client

  2. Voer de volgende opdracht uit om Kerberos-verificatie in te schakelen.

   c:\> winrm set winrm/config/client/auth @{Kerberos="true"}

 3. Voer de volgende opdracht uit om de verbinding met de WinRM-service te testen.

  c:\> winrm identify -r:http://winrm_server:5985 -auth:Kerberos -u:gebruikers_naam -p:wachtwoord -encoding:utf-8

 4. Maak een krb5.conf-bestand en sla dit op de volgende locatie op.

  Besturingssysteem

  Pad

  Windows

  C:\Program Files\Common Files\VMware\VMware vCenter Server - Java Components\lib\security\

  Linux

  /usr/java/jre-vmware/lib/security/ voor externe vRealize Orchestrator.

  /etc/krb5.conf voor vRealize Orchestrator, ingebouwd in vRealize Automation.

  Een krb5.conf-bestand heeft de volgende structuur:

  [libdefaults] 
  default_realm = YOURDOMAIN.COM 
  udp_preference_limit = 1
  [realms] 
  YOURDOMAIN.COM = { 
  kdc = kdc.yourdomain.com 
  default_domain = yourdomain.com 
  } 
  [domain_realm] 
  .yourdomain.com=YOURDOMAIN.COM
  yourdomain.com=YOURDOMAIN.COM
  

  Het krb5.conf-bestand moet specifieke configuratieparameters met hun waarden bevatten.

  Tags voor Kerberos-configuratie

  Details

  standaard_realm

  De standaard Kerberos-realm die een client gebruikt voor verificatie bij een Active Directory-server.

  Opmerking:

  Moet uit hoofdletters bestaan.

  kdc

  De domeincontroller die fungeert als sleuteldistributiecentrum (KDC) en Kerberos-tickets verstrekt.

  standaard_domein

  Het standaarddomein dat wordt gebruikt om een volledig gekwalificeerde domeinnaam te produceren.

  Opmerking:

  Deze tag wordt gebruikt voor Kerberos-4 compatibiliteit.

  Opmerking:

  De Java Kerberos-configuratie gebruikt standaard het UDP-protocol. Als u alleen het TCP-protocol wilt gebruiken, moet u de parameter udp_preference_limit opgeven met waarde 1.

  Opmerking:

  Voor Kerberos-verificatie is een FQDN-hostadres vereist (volledig gekwalificeerde domeinnaam).

  Belangrijk:

  Wanneer u het bestand krb5.conf toevoegt of aanpast, moet u de Orchestrator-serverservice opnieuw starten.