Nadat u servers met Kerberos-verificatie hebt toegevoegd, kunnen de servers mogelijk niet worden gevonden omdat ze niet goed zijn toegevoegd.

Probleem

Wanneer u probeert verbinding te maken met een server, wordt de server niet gevonden in de Kerberos-database.

Geen geldige verificatiegegevens opgegeven (Mechanismeniveau: geen geldige verificatiegegevens opgegeven (Mechanismeniveau: server niet gevonden in Kerberos-database (7)))

Oorzaak

Deze fout kan worden veroorzaakt door diverse foutieve configuraties.

  • De PowerShell-host maakt geen deel uit van een domein.

  • De toewijzing van de host aan het realm is niet juist.

  • De Service Principal Name van de PowerShell-host is niet correct gebouwd.

Opmerking:

Kerberos-verificatie werkt niet wanneer de bestemming een IP-adres is.

Oplossing

Wanneer u een PowerShell-host toevoegt met behulp van de Kerberos-verificatie, voert u een DNS- of NetBIOS-bestemming in.