U kunt een werkstroom uitvoeren om een eenvoudige of complexe vRealize Automation IaaS-entiteit te maken, zoals een referentie van een virtual machine naar een gebruiker.

Procedure

  1. Selecteer Uitvoeren of Ontwerpen in het vervolgkeuzemenu van de Orchestrator-client.
  2. Klik op de weergave Werkstromen.
  3. Vouw Bibliotheek > vRealize Automation > Beheer van infrastructuur uit.
  4. Klik met de rechtermuisknop op de werkstroom Een IaaS-modelentiteit maken en selecteer Werkstroom starten.
  5. Selecteer een host voor vRealize Automation.
  6. Geef de naam van het model op in het tekstvak Modelnaam.
  7. Geef de naam van de entiteit op in het tekstvak Naam entiteitset.

    U gebruikt scriptverwerking of een REST API om de eenvoudige eigenschappen, koppelingen naar complexe eigenschappen en eigenschappen voor HTPP-headers in te stellen.

  8. Klik op Indienen om de werkstroom uit te voeren.