U kunt de werkstromen van de SQL-invoegtoepassing uitvoeren om databases en databasetabellen te beheren en SQL-bewerkingen uit te voeren.

U hebt toegang tot de werkstromen voor databaseconfiguratie via Bibliotheek > SQL > Configuratie in de weergave Werkstromen van de Orchestrator-client.

Werkstroomnaam

Beschrijving

Een database toevoegen

Voegt een databaseobject toe aan de inventaris van de invoegtoepassing.

Tabellen aan een database toevoegen

Voegt databasetabellen toe aan een database in de inventaris van de invoegtoepassing.

Een database verwijderen

Verwijdert een databaseobject uit de inventaris van de invoegtoepassing.

Een tabel uit een database verwijderen

Verwijdert een databasetabel uit een database in de inventaris van de invoegtoepassing.

Een database bijwerken

Werkt de configuratie van een databaseobject in de inventaris van de invoegtoepassing bij.

Een database valideren

Valideert een database in de inventaris van de invoegtoepassing.

U hebt toegang tot de werkstromen voor SQL-bewerkingen via Bibliotheek > SQL in de weergave Werkstromen van de Orchestrator-client.

Werkstroomnaam

Beschrijving

Een aangepaste query uitvoeren op een database

Voert een aangepaste query uit op een specifieke database en retourneert het aantal betreffende rijen. U kunt de werkstroom uitvoeren om query's bij te werken, te verwijderen, in te voegen en te schrijven.

CRUD-werkstromen voor een tabel genereren

Genereert werkstromen voor het maken, lezen, bijwerken en verwijderen van een bepaalde tabel.

Een aangepaste query van een database lezen

Voert een aangepaste query op een specifieke database uit en retourneert het resultaat in een array van eigenschappen. U kunt de werkstroom uitvoeren om query's te selecteren en te lezen.