U kunt een werkstroom vanuit de Orchestrator-client uitvoeren om het verwijderen van een vermelding uit een JDBC-tabel te testen.

Voorwaarden

Controleer of de gebruikersaccount waarmee u bent aangemeld, over de nodige rechten beschikt om JDBC-werkstromen uit te voeren.

Procedure

 1. Klik op de weergave Werkstromen in de Orchestrator-client.
 2. Vouw Bibliotheek > JDBC > JDBC-voorbeelden in de lijst met hiërarchische werkstromen uit om naar de voorbeeldwerkstroom Vermelding uit JDBC-tabel verwijderen te gaan.
 3. Klik met de rechtermuisknop op de voorbeeldwerkstroom Vermelding uit JDBC-tabel verwijderen en selecteer Werkstroom starten.
 4. Voer de vereiste informatie in en klik op Volgende.
  1. Typ de voornaam van de gebruikersvermelding die moet worden verwijderd.
  2. Typ een gebruikersnaam om toegang te krijgen tot de database.
  3. Typ de URL van de JDBC-verbinding.
  4. Typ de achternaam van de gebruikersvermelding die moet worden verwijderd.
  5. Typ een wachtwoord om toegang te krijgen tot de database.
 5. Typ een SQL-verwijderinstructie.

  Voorbeeldsyntaxis:

  DELETE FROM "tabel_naam" where ("column1" = ?, "column2" = ?)
 6. Klik op Indienen om de werkstroom uit te voeren.