Met de werkstromen voor basishostbeheer kunt u een host in de onderhoudsmodus plaatsen en een host de onderhoudsmodus laten afsluiten. U kunt ook een host naar een map of een cluster verplaatsen en gegevens van een host opnieuw laden.

U kunt toegang krijgen tot de werkstromen voor basishostbeheer via Bibliotheek > vCenter > Hostbeheer > Basis in de weergave Werkstromen van de Orchestrator-client.

Werkstroomnaam

Beschrijving

Onderhoudsmodus openen

Plaatst de host in de onderhoudsmodus. U kunt de taak annuleren.

De onderhoudsmodus afsluiten

Sluit de onderhoudsmodus af. U kunt de taak annuleren.

Host naar cluster verplaatsen

Verplaatst een bestaande host naar een cluster. De host moet deel uitmaken van hetzelfde datacenter, en als de host deel uitmaakt van een cluster, moet de host zich in de onderhoudsmodus bevinden.

Host naar map verplaatsen

Verplaatst een host in een map als zelfstandige host. De host moet deel uitmaken van een ClusterComputeResource in de hetzelfde datacenter en de host moet zich in de onderhoudsmodus bevinden.

De host opnieuw laden

Dwingt vCenter Server om gegevens van een host opnieuw te laden.