De werkstroombibliotheek van de Configuratie-invoegtoepassing bevat werkstromen waarmee u geautomatiseerde processen kunt uitvoeren voor de configuratie van vRealize Orchestrator.

Werkstromen voor SSL-vertrouwensbeheer

De categorie SSL-vertrouwensbeheer bevat werkstromen die u kunt gebruiken om SSL-certificaten te verwijderen en te importeren.

U hebt toegang tot deze werkstromen via Bibliotheek > Configuratie > Werkstromen voor SSL-vertrouwensbeheer in de weergave Werkstromen van de Orchestrator-client.

Werkstroomnaam

Beschrijving

Een vertrouwd certificaat verwijderen

Verwijdert een SSL-certificaat uit de vertrouwde opslag van de server.

Certificaat importeren uit URL

Importeert een SSL-certificaat uit een URL in de vertrouwde opslag van de server.

Een certificaat uit een URL importeren via een geverifieerde proxyserver

Importeert een SSL-certificaat uit een URL die bereikbaar is via een geverifieerde proxyserver.

Certificaat uit een URL importeren met een proxyserver

Importeert een SSL-certificaat uit een URL die bereikbaar is via een proxyserver.

Certificaat uit een URL met certificaatalias importeren

Importeert een SSL-certificaat uit een URL in de vertrouwde opslag van de server.

Vertrouwd certificaat uit een bestand importeren

Importeert een SSL-certificaat uit een bestand in de vertrouwde opslag van de server.

Keystore-werkstromen

U hebt toegang tot de werkstromen voor Keystore-configuratie via Bibliotheek > Configuratie > Keystores in de weergave Werkstromen van de Orchestrator-client.

Werkstroomnaam

Beschrijving

Certificaat toevoegen

Voegt een certificaat toe aan een keystore.

Sleutel toevoegen

Voegt een sleutel toe.

Een keystore maken

Maakt een nieuwe keystore.

Een keystore verwijderen

Verwijdert een keystore.

Certificaat verwijderen

Verwijdert een certificaat van de keystore.

Vermelding verwijderen

Verwijdert een vermelding.

Sleutel verwijderen

Verwijdert een sleutel.