De werkstroomcategorie Gebruiker bevat werkstromen voor het beheer van Active Directory-gebruikers.

U hebt toegang tot deze werkstromen via Bibliotheek > Microsoft > Active Directory > Gebruiker.

Werkstroomnaam

Beschrijving

Een gebruiker aan een gebruikersgroep toevoegen

Voegt één gebruiker als lid van een gebruikersgroep toe.

Een gebruikerswachtwoord wijzigen

Wijzigt het wachtwoord voor een gebruiker. Er is een SSL-verbinding vereist en het wachtwoord moet aan de Active Directory-beperkingen voldoen.

Een gebruiker in een groep maken

Maakt een gebruiker zonder een wachtwoord op te geven. Het wachtwoord moet bij de volgende aanmelding worden gewijzigd. Domeinbeleid moeten lege wachtwoorden voor gebruikers toestaan.

Een gebruiker in een organisatie-eenheid maken

Maakt een gebruiker in een organisatie-eenheid. Als SSL-verbinding is uitgeschakeld, kunt u geen wachtwoord opgeven. Domeinbeleid moeten lege wachtwoorden voor gebruikers toestaan.

Een gebruiker met een wachtwoord in een groep maken

Maakt een gebruiker en stelt een wachtwoord voor de gebruiker in. Het wachtwoord kan bij de volgende aanmelding worden gewijzigd.

Een gebruiker met een wachtwoord in een organisatie-eenheid maken

Maakt een gebruiker in een organisatie-eenheid en stelt een wachtwoord voor de gebruiker in. Het wachtwoord kan bij de volgende aanmelding worden gewijzigd. Als SSL-verbinding is uitgeschakeld, kunt u geen wachtwoord opgeven.

Een gebruiker vernietigen

Verwijdert een gebruiker van een Active Directory-instantie.

Een gebruiker uitschakelen

Schakelt een gebruiker van een Active Directory-instantie uit.

Een gebruiker inschakelen

Schakelt een gebruiker in een Active Directory-instantie in.

Een gebruiker uit een gebruikersgroep verwijderen

Verwijdert een gebruiker uit een gebruikersgroep.