U kunt een werkstroom vanuit de Orchestrator-client uitvoeren om een eenvoudig XML-document voor testdoeleinden te maken.

Voorwaarden

  • Controleer of de gebruikersaccount waarmee u bent aangemeld, over de nodige rechten beschikt om XML-werkstromen uit te voeren.

  • Controleer of u de map c:/orchestrator hebt gemaakt op het hoofdniveau van het Orchestrator-serversysteem of stel toegangsrechten voor een andere map in.

Procedure

  1. Klik op de weergave Werkstromen in de Orchestrator-client.
  2. Open Bibliotheek > XML > Voorbeelden-XML (eenvoudig) in de hiërarchische lijst met werkstromen om naar de werkstroom Een eenvoudig XML-document maken te gaan.
  3. Klik met de rechtermuisknop op de werkstroom Een eenvoudig XML-document maken en selecteer Werkstroom starten.
  4. Typ het bestandspad naar het XML-document dat u wilt maken.

    Bijvoorbeeld: c:/orchestrator/bestandsnaam.xml.

  5. Klik op Indienen om de werkstroom uit te voeren.

Resultaten

De werkstroom maakt een XML-document dat een lijst met gebruikers bevat. De kenmerken voor elk vermelding zijn user ID en name.