U kunt een werkstroom uitvoeren om een wachtrij aan een opgegeven broker toe te voegen.

Voorwaarden

 • Controleer dat u bent aangemeld bij de Orchestrator-client als een beheerder.

 • Controleer dat u verbinding hebt met een AMQP-broker vanuit de weergave Inventaris.

Procedure

 1. Klik op de weergave Werkstromen in de Orchestrator-client.
 2. Vouw Bibliotheek > AMQP in de hiërarchische lijst met werkstromen uit en ga naar de werkstroom Een wachtrij declareren.
 3. Klik met de rechtermuisknop op de werkstroom Een wachtrij declareren en selecteer Werkstroom starten.
 4. Selecteer een broker waaraan u de wachtrij wilt toevoegen.
 5. Typ in het tekstvak Naam de naam van de wachtrij die u wilt weergeven.
 6. Kies of de wachtrij duurzaam is.

  Optie

  Beschrijving

  Ja

  De wachtrij wordt verwijderd nadat een broker opnieuw is gestart.

  Nee

  De wachtrij blijft nadat een broker opnieuw is gestart.

 7. Kies of een exclusieve client voor de specifieke wachtrij is ingesteld.

  Optie

  Beschrijving

  Ja

  Stelt één client voor deze specifieke wachtrij in.

  Nee

  Stelt meer clients voor deze specifieke wachtrij in.

 8. Kies of de wachtrij automatisch met het geactiveerde abonnement wordt verwijderd.

  Optie

  Beschrijving

  Ja

  Verwijdert automatisch de wachtrij wanneer er geen clients meer mee zijn verbonden. De wachtrij blijft tot er ten minste één client op is geabonneerd.

  Nee

  Verwijdert de wachtrij niet automatisch.

 9. Klik op Indienen om de werkstroom uit te voeren.