U kunt een werkstroom uitvoeren om een SOAP-host toe te voegen en de verbindingsparameters van de host te configureren.

Procedure

 1. Meld u aan bij de Orchestrator-client als een beheerder.
 2. Klik op de weergave Werkstromen in de Orchestrator-client.
 3. Vouw Bibliotheek > SOAP > Configuratie in de hiërarchische lijst met werkstromen uit en ga naar de werkstroom Een SOAP-host toevoegen.
 4. Klik met de rechtermuisknop op de werkstroom Een SOAP-host toevoegen en selecteer Werkstroom starten.
 5. Voer in het tekstvak Naam de naam van de host in.
 6. Kies of u de WSDL-inhoud als tekst wilt opgeven.

  Optie

  Actie

  Ja

  Kopieer de tekst in het tekstvak WSDL-inhoud.

  Nee

  Voer het juiste pad in het tekstvak WSDL-URI in.

 7. Voer in het tekstvak Verbindingstime-out het aantal seconden in, waarbinnen Orchestrator verbinding moet maken met de SOAP-host. Anders treedt er een time-out voor de verbinding op.
 8. Geef in het tekstvak Aanvraagtime-out het aantal seconden op waarbinnen een SOAP-aanvraag moeten lukken, voordat er een time-out optreedt.
 9. Kies of u een proxy wilt gebruiken.

  Optie

  Actie

  Ja

  Geef het proxyadres en de proxypoort op.

  Nee

  Ga door met de volgende stap.

 10. Selecteer het verificatietype.

  Optie

  Beschrijving

  Geen

  Er is geen verificatie vereist.

  Basis

  Biedt basistoegangsverificatie.

  Selecteer de sessiemodus.

  • Als u de Gedeelde sessie selecteert, geeft u de verificatiegegevens voor de gedeelde sessie op.

  • Als u Per gebruikerssessie selecteert, haalt de Orchestrator-client verificatiegegevens op van de gebruiker die is aangemeld.

  Verificatiesamenvatting

  Biedt samengevatte toegangsverificatie die gebruikmaakt van versleuteling.

  Selecteer de sessiemodus.

  • Als u de Gedeelde sessie selecteert, geeft u de verificatiegegevens voor de gedeelde sessie op.

  • Als u Per gebruikerssessie selecteert, haalt de Orchestrator-client verificatiegegevens op van de gebruiker die is aangemeld.

  NTLM

  Biedt NT LAN Manager-toegangsverificatie (NTLM) binnen de Windows Security Support Provider-structuur (SSPI).

  Selecteer de sessiemodus.

  • Als u de Gedeelde sessie selecteert, geeft u de verificatiegegevens voor de gedeelde sessie op.

  • Als u Per gebruikerssessie selecteert, haalt de Orchestrator-client verificatiegegevens op van de gebruiker die is aangemeld.

  Geef de NTLM-instellingen op.

  Kerberos

  Biedt Kerberos-toegangsverificatie.

  Selecteer de sessiemodus.

  • Als u de Gedeelde sessie selecteert, geeft u de verificatiegegevens voor de gedeelde sessie op.

  • Als u Per gebruikerssessie selecteert, haalt de Orchestrator-client verificatiegegevens op van de gebruiker die is aangemeld.

 11. Klik op Indienen om de werkstroom uit te voeren.

Resultaten

Nadat de werkstroom is voltooid, wordt de SOAP-host weergegeven in de weergave Inventaris.

Volgende stappen

U kunt de SOAP-hostobjecten verkennen en er werkstromen op uitvoeren vanuit de weergave Inventaris.