Werkstromen in batch vullen configuratie-elementen in of voeren werkstromen uit op een geselecteerd vCenter Server-object.

U hebt toegang tot de werkstromen in batch via Bibliotheek > vCenter > Batch in de weergave Werkstromen van de Orchestrator-client.

Werkstroomnaam

Beschrijving

Configuratie-elementen in batch invullen

Vult de configuratie-elementen in die de werkstroom Een werkstroom op een selectie van objecten uitvoeren gebruikt. Voert de volgende taken uit:

  • Stelt de configuratie-elementen BatchObject en BatchAction opnieuw in.

  • Vult het configuratie-element BatchObject met alle werkstromen die slechts één invoerparameter hebben.

  • Vult het configuratie-element BatchAction met alle acties die geen invoerparameters of één invoerparameter hebben en die een array als returnType hebben.

Een werkstroom uitvoeren op een selectie van objecten

Voert een werkstroom uit op een selectie van vCenter Server-objecten, waarbij één actie als invoer wordt gebruikt. Dit is de actie die de lijst met objecten ophaalt waarop de werkstroom wordt uitgevoerd. Om de objecten te retourneren zonder de geselecteerde werkstroom uit te voeren, voert u de werkstroom uit in de simulatiemodus.