U kunt een werkstroom uitvoeren om een REST-host toe te voegen en de verbindingsparameters van de host te configureren.

Procedure

 1. Meld u aan bij de Orchestrator-client als een beheerder.
 2. Klik op de weergave Werkstromen in de Orchestrator-client.
 3. Vouw Bibliotheek > HTTP-REST > Configuratie in de hiërarchische lijst met werkstromen uit en ga naar de werkstroom Een REST-host toevoegen.
 4. Klik met de rechtermuisknop op de werkstroom Een REST-host toevoegen en selecteer Werkstroom starten.
 5. Voer in het tekstvak Naam de naam van de host in.
 6. Voer in het tekstvak URL het adres van de host in.
  Opmerking:

  Voor Kerberos-verificatie is een FQDN-hostadres vereist (volledig gekwalificeerde domeinnaam).

 7. Voer in het tekstvak Time-out voor verbinding het aantal seconden in waarna een time-out voor een verbinding optreedt.
 8. Voer in het tekstvak Time-out voor bewerking het aantal seconden in voordat er een time-out voor een bewerking optreedt.
 9. Klik op Ja om het REST-hostcertificaat te accepteren.

  Het certificaat is toegevoegd aan het vertrouwensarchief van de Orchestrator-server.

 10. Selecteer het verificatietype.

  Optie

  Beschrijving

  Geen

  Er is geen verificatie vereist.

  OAuth 1.0

  Geef de vereiste verificatieparameters op.

  OAuth 2.0

  Geef het verificatietoken op.

  Basis

  Biedt basistoegangsverificatie.

  Selecteer de sessiemodus.

  • Als u de Gedeelde sessie selecteert, geeft u de verificatiegegevens voor de gedeelde sessie op.

  • Als u Per gebruikerssessie selecteert, haalt de Orchestrator-client verificatiegegevens op van de gebruiker die is aangemeld.

  Verificatiesamenvatting

  Biedt samengevatte toegangsverificatie die gebruikmaakt van versleuteling.

  Selecteer de sessiemodus.

  • Als u de Gedeelde sessie selecteert, geeft u de verificatiegegevens voor de gedeelde sessie op.

  • Als u Per gebruikerssessie selecteert, haalt de Orchestrator-client verificatiegegevens op van de gebruiker die is aangemeld.

  NTLM

  Biedt NT LAN Manager-toegangsverificatie (NTLM) binnen de Windows Security Support Provider-structuur (SSPI).

  Selecteer de sessiemodus.

  • Als u de Gedeelde sessie selecteert, geeft u de verificatiegegevens voor de gedeelde sessie op.

  • Als u Per gebruikerssessie selecteert, haalt de Orchestrator-client verificatiegegevens op van de gebruiker die is aangemeld.

  Geef de NTLM-instellingen op.

  Kerberos

  Biedt Kerberos-toegangsverificatie.

  Selecteer de sessiemodus.

  • Als u de Gedeelde sessie selecteert, geeft u de verificatiegegevens voor de gedeelde sessie op.

  • Als u Per gebruikerssessie selecteert, haalt de Orchestrator-client verificatiegegevens op van de gebruiker die is aangemeld.

 11. Voer het adres en de poort van de proxyserver in om een proxy te gebruiken.
  1. (Optioneel) Selecteer het type proxyverificatie.

   Optie

   Beschrijving

   Geen

   Er is geen verificatie vereist.

   Basis

   Biedt basistoegangsverificatie.

   Selecteer de sessiemodus.

   • Als u de Gedeelde sessie selecteert, geeft u de verificatiegegevens voor de gedeelde sessie op.

   • Als u Per gebruikerssessie selecteert, haalt de Orchestrator-client verificatiegegevens op van de gebruiker die is aangemeld.

 12. Kies of u wilt dat de doelhostnaam overeenkomt met de naam die in het servercertificaat is opgeslagen.
 13. (Optioneel) Selecteer een keystorevermelding voor gebruik bij verificatie op de server. De keystorevermelding moet van het type PrivateKeyEntry zijn.
 14. Klik op Indienen om de werkstroom uit te voeren.

Resultaten

Nadat de werkstroom is voltooid, wordt de REST-host weergegeven in de weergave Inventaris.

Volgende stappen

U kunt bewerkingen en het XSD-schema aan de REST-host toevoegen en werkstromen vanuit de weergave Inventaris uitvoeren.