Met de werkstromen voor opslag-DRS voert u opslaggerelateerde bewerkingen uit, zoals het maken en configureren van een datastorecluster, het verwijderen van een datastore uit een cluster, het toevoegen aan een cluster, enzovoort.

U hebt toegang tot de werkstromen voor opslag-DRS via Bibliotheek > vCenter > Opslag > Opslag-DRS in de weergave Werkstromen van de Orchestrator-client.

Werkstroomnaam

Beschrijving

Datastore aan cluster toevoegen

Voegt datastores toe aan een datastorecluster. Datastores moeten verbinding kunnen maken met alle hosts die in het datastorecluster moeten worden opgenomen. Datastores moeten hetzelfde verbindingstype hebben om binnen een datastorecluster te bestaan.

Opslag-DRS per virtual-machineconfiguratie wijzigen

Stelt opslag-DRS-instellingen voor elke virtual machine in.

Datastorecluster configureren

Configureert instellingswaarden voor datastoreclusters voor automatisering en runtimeregels.

Eenvoudig datastorecluster maken

Maakt een eenvoudig datastorecluster met een standaardconfiguratie. Het nieuwe datastorecluster bevat geen datastores.

Geplande taak voor opslag-DRS maken

Maakt een geplande taak voor het opnieuw configureren van een datastorecluster. Alleen automatiserings- en runtimeregels kunnen worden ingesteld.

Anti-affiniteitsregel voor virtual machine maken

Maakt een anti-affiniteitsregel om aan te geven dat alle virtuele schijven van bepaalde virtual machines in verschillende datastores moeten worden bewaard.

VMDK-anti-affiniteitsregel maken

Maakt een VMDK-anti-affiniteitsregel voor een virtual machine die aangeeft welke van de virtuele schijven in verschillende datastores moet worden bewaard. De regel is van toepassing op de virtuele schijven van de geselecteerde virtual machine.

Datastorecluster verwijderen

Verwijdert een datastorecluster. Als u een datastorecluster verwijdert, worden ook alle instellingen en de alarmen voor het cluster uit het vCenter Server-systeem verwijderd.

Datastore uit cluster verwijderen

Verwijdert een datastore uit een datastorecluster en plaatst de datastore in een datastoremap.

Geplande taak voor opslag-DRS verwijderen

Verwijdert een geplande taak voor opslag-DRS.

Anti-affiniteitsregel van virtual machine verwijderen

Verwijdert een anti-affiniteitsregel van een virtual machine voor een opgegeven datastorecluster.

VMDK-anti-affiniteitsregel verwijderen

Verwijdert een VMDK-anti-affiniteitsregel voor een opgegeven datastorecluster.