U kunt de weergave Inventaris gebruiken om werkstromen te starten op vRealize Automation-objecten.

Als u de werkstromen wilt weergeven die beschikbaar zijn voor een object in de inventaris, gaat u naar Tools > Gebruikersvoorkeuren > Inventaris en schakelt u het selectievakje Contextmenu in inventaris gebruiken in. Nadat het selectievakje is ingeschakeld, worden alle beschikbare werkstromen voor het object weergegeven wanneer u op een object klikt in de inventaris voor Orchestrator.