Met de werkstromen voor gekoppelde klonen kunt u bewerkingen met gekoppelde klonen uitvoeren, zoals het herstellen van een virtual machine met een gekoppelde kloon, het maken van een gekoppelde kloon, enzovoort.

U hebt toegang tot de werkstromen voor gekoppelde klonen via Bibliotheek > vCenter > Beheer van virtual machines > Klonen > Gekoppelde klonen in de weergave Werkstromen van de Orchestrator-client.

Werkstroomnaam

Beschrijving

Virtual machine herstellen met gekoppelde kloon

Verwijdert een virtual machine uit installatie met gekoppelde kloon.

Virtual machine voor gekoppelde kloon instellen

Bereidt een virtual machine voor om te worden gekloond met een koppeling.

Een gekoppelde kloon maken van een Linux-machine met meerdere NIC's

Maakt een gekoppelde kloon van een virtual Linux-machine, voert de aanpassing van het gastbesturingssysteem uit en configureert maximaal vier virtuele netwerkkaarten.

Een gekoppelde kloon maken van een Linux-machine met één NIC

Maakt een gekoppelde kloon van een virtual Linux-machine, voert de aanpassing van het gastbesturingssysteem uit en configureert één virtuele netwerkkaart.

Een gekoppelde kloon maken van een Windows-machine met meerdere NIC's en verificatiegegevens

Maakt een gekoppelde kloon van een virtual Windows-machine en voert de aanpassing van het gastbesturingssysteem uit. Configureert maximaal vier virtuele netwerkkaarten en een gebruikersaccount van een lokale beheerder.

Een gekoppelde kloon maken van een Windows-machine met één NIC en verificatiegegevens

Maakt een gekoppelde kloon van een virtual Windows-machine en voert de aanpassing van het gastbesturingssysteem uit. Configureert één virtuele netwerkkaart en een gebruikersaccount van een lokale beheerder.

Een gekoppelde kloon maken zonder aanpassing

Maakt het opgegeven aantal gekoppelde klonen van een virtual machine.