De werkstroomcategorie Configuratie bevat werkstromen die u helpen bij het beheren van REST-hosts.

U hebt toegang tot deze werkstromen via Bibliotheek > HTTP-REST > Configuratie in de weergave Werkstromen van de Orchestrator-client.

Werkstroomnaam

Beschrijving

Een REST-host toevoegen

Voegt een REST-host toe aan de inventaris van de invoegtoepassing.

Een REST-host toevoegen op basis van Swagger-specificaties als tekenreeks

Voegt een REST-host toe op basis van een webbron met Swagger-specificaties geleverd als tekenreeks.

Een REST-host toevoegen op basis van Swagger-specificaties van een URL

Voegt een REST-host toe op basis van Swagger-specificaties die beschikbaar zijn in een specifieke URL.

Een REST-bewerking toevoegen

Voegt een bewerking toe aan een REST-host.

Schema toevoegen aan een REST-host

Voegt een XSD-schema toe aan een REST-host.

Een REST-host klonen

Maakt een kloon van een REST-host.

Een REST-bewerking klonen

Maakt een kloon van een REST-bewerking.

Configuratie van invoegtoepassing opnieuw laden

Vernieuwt de lijst met REST-hosts in de inventaris van de invoegtoepassing.

Een REST-host verwijderen

Verwijdert een REST-host uit de inventaris van de invoegtoepassing.

Een REST-bewerking verwijderen

Verwijdert een bewerking uit een REST-host.

Schema's uit een REST-host verwijderen

Verwijdert alle gekoppelde XSD-schema's uit een REST-host.

Een REST-host bijwerken

Werkt een REST-host bij in de inventaris van de invoegtoepassing.

Een REST-bewerking bijwerken

Werkt een bewerking op een REST-host bij.