U kunt een werkstroom vanuit de Orchestrator-client uitvoeren om alle vermeldingen uit een JDBC-tabel te verwijderen.

Voorwaarden

Controleer of de gebruikersaccount waarmee u bent aangemeld, over de nodige rechten beschikt om JDBC-werkstromen uit te voeren.

Procedure

 1. Klik op de weergave Werkstromen in de Orchestrator-client.
 2. Vouw Bibliotheek > JDBC > JDBC-voorbeelden in de lijst met hiërarchische werkstromen uit om naar de voorbeeldwerkstroom Alle vermeldingen uit JDBC-tabel verwijderen te gaan.
 3. Klik met de rechtermuisknop op de voorbeeldwerkstroom Alle vermeldingen uit JDBC-tabel verwijderen en selecteer Werkstroom starten.
 4. Voer de vereiste informatie in en klik op Volgende.
  1. Typ een verbindings-URL voor de database.
  2. Typ een gebruikersnaam om toegang te krijgen tot de database.
  3. Typ een wachtwoord om toegang te krijgen tot de database.
 5. Typ een SQL-verwijderinstructie.

  Voorbeeldsyntaxis:

  DELETE FROM "table_name"
 6. Klik op Indienen om de werkstroom uit te voeren.