Met gastbewerkingsprocessen kunt u informatie verkrijgen en de actieve processen in een gastbesturingssysteem beheren.

U hebt toegang tot de werkstromen voor gastbewerkingsprocessen via Bibliotheek > vCenter > Gastbewerkingen > Processen in de weergave Werkstromen van de Orchestrator-client.

Werkstroomnaam

Beschrijving

Omgevingsvariabelen van gast ophalen

Retourneert een lijst met omgevingsvariabelen van een gast. Een interactieve sessie retourneert de variabelen van de gebruiker die momenteel is aangemeld.

Processen van gast ophalen

Retourneert een lijst met de processen die in het gastbesturingssysteem worden uitgevoerd, en de laatst voltooide processen die zijn gestart door de API.

Programma op gast uitvoeren

Start een programma in een gastbesturingssysteem.

Proces op gast afsluiten

Beëindigt een proces in een gastbesturingssysteem.