U kunt een werkstroom vanuit de Orchestrator-client uitvoeren om een adresboek voor testdoeleinden te maken.

Voorwaarden

 • Controleer of de gebruikersaccount waarmee u bent aangemeld, over de nodige rechten beschikt om XML-werkstromen uit te voeren.

 • Controleer of u de map c:/orchestrator hebt gemaakt op het hoofdniveau van het Orchestrator-serversysteem of stel toegangsrechten voor een andere map in.

Procedure

 1. Klik op de weergave Werkstromen in de Orchestrator-client.
 2. Open Bibliotheek > XML > Voorbeelden-XML (adresboek) in de hiërarchische lijst met werkstromen om naar de testwerkstroom Volledig adresboek te gaan.
 3. Klik met de rechtermuisknop op de testwerkstroom Volledig adresboek en selecteer Werkstroom starten.
 4. Typ het pad naar de map met het adresboek.

  Bijvoorbeeld: c:/orchestrator/mapnaam.

  De werkstroom maakt automatisch de map als deze niet bestaat.

 5. Klik op Indienen om de werkstroom uit te voeren.

Resultaten

De werkstroom maakt een DTD-, XML-en CSS-bestand, voegt het opmaakmodel toe en slaat de bestanden op in de opgegeven map.