U kunt een werkstroom vanuit de Orchestrator-client uitvoeren om een element te vinden in het XML-document dat is gemaakt met de werkstroom Een eenvoudig XML-document maken.

Voorwaarden

 • Controleer of de gebruikersaccount waarmee u bent aangemeld, over de nodige rechten beschikt om XML-werkstromen uit te voeren.

 • Controleer of u de map c:/orchestrator hebt gemaakt op het hoofdniveau van het Orchestrator-serversysteem of stel toegangsrechten voor een andere map in.

Procedure

 1. Klik op de weergave Werkstromen in de Orchestrator-client.
 2. Open Bibliotheek > XML > Voorbeelden-XML (eenvoudig) in de hiërarchische lijst met werkstromen om naar de werkstroom Element in document vinden te gaan.
 3. Klik met de rechtermuisknop op de werkstroom Element in document vinden en selecteer Werkstroom starten.
 4. Typ het bestandspad naar het XML-document.

  Bijvoorbeeld: c:/orchestrator/bestandsnaam.xml.

 5. Klik op Indienen om de werkstroom uit te voeren.

  De werkstroom zoekt naar een element en het resultaat wordt in het logboek weergegeven.

Volgende stappen

Selecteer de voltooide uitvoering van de werkstroom in de Orchestrator-client en klik op Logboeken op het tabblad Schema om het resultaat te bekijken.