De werkstroomcategorie Voorbeelden bevat werkstromen waarmee u algemene toepassingsvoorbeelden kunt testen.

U hebt toegang tot deze werkstromen via Bibliotheek > PowerShell > Voorbeelden in de weergave Werkstromen van de Orchestrator-client.

Werkstroomnaam

Beschrijving

Een script via API aanroepen

Laat zien hoe u een PowerShell-script via de beschikbare script-API aanroept.

Lijst met inhoud van directory weergeven

Geeft een lijst met de inhoud van een directory in het PowerShell-hostbestandssysteem weer.

Voorbeeld van de uitvoering van een pijplijn

Laat zien hoe u meerdere cmdlets die in een pijplijn zijn ingedeeld, kunt uitvoeren.

De virtual machine in- of uitschakelen

Wijzigt de aan-uitstatus van een virtual machine.