Met datacenterwerkstromen kunt u een datacenter maken, verwijderen, opnieuw laden, hernoemen of opnieuw scannen.

U hebt toegang tot de datacenterwerkstromen via Bibliotheek > vCenter > Datacenter in de weergave Werkstromen van de Orchestrator-client.

Werkstroomnaam

Beschrijving

Datacenter maken

Maakt een datacenter in een datacentermap.

Datacenter verwijderen

Verwijdert een datacenter.

Datacenter opnieuw laden

Forceert vCenter Server om gegevens uit een datacenter opnieuw te laden.

Datacenter hernoemen

Wijzigt de naam van een datacenter en wacht tot de taak is voltooid.

Datacenter-HBA's opnieuw scannen

Scant de hosts in een datacenter en initialiseert een herscan op de hostbusadapters om nieuwe opslag te ontdekken.