U kunt een werkstroom uitvoeren om een AMQP-broker toe te voegen.

Procedure

 1. Meld u aan bij de Orchestrator-client als een beheerder.
 2. Klik op de weergave Werkstromen in de Orchestrator-client.
 3. Vouw Bibliotheek > AMQP > Configuratie in de hiërarchische lijst met werkstromen uit en ga naar de werkstroom Een broker toevoegen.
 4. Klik met de rechtermuisknop op de werkstroom Een broker toevoegen en selecteer Werkstroom starten.
 5. Geef de informatie op die is vereist voor de werkstroom Een broker toevoegen.

  Optie

  Actie

  Naam

  Typ de naam van de broker.

  Host

  Typ het adres van de host.

  Poort

  Typ de poort van de AMQP-brokerservice. De standaardpoort is 5672.

  Virtuele host

  Typ het adres van de virtuele host. De standaard opgegeven waarde is /.

  SSL gebruiken

  Kies of u SSL-certificaten wilt gebruiken.

  Alle certificaten accepteren

  Kies of u alle SSL-certificaten zonder validatie wilt accepteren.

  Gebruikersnaam

  Typ de gebruikersnaam voor de broker.

  Wachtwoord

  Typ het wachtwoord voor de broker.

 6. Klik op Indienen om de werkstroom uit te voeren.

Resultaten

Nadat de werkstroom is uitgevoerd, verschijnt de AMQP-broker in de weergave Inventaris.

Volgende stappen

U kunt de werkstroom Een broker valideren uitvoeren. Als er een fout optreedt, gebruikt u de werkstroom Een broker bijwerken om de eigenschappen voor de broker te wijzigen voordat u de validatie opnieuw uitvoert.