U kunt een werkstroom vanuit de Orchestrator-client uitvoeren om een database te maken.

Voorwaarden

Controleer of de gebruikersaccount waarmee u bent aangemeld, over de nodige rechten beschikt om JDBC-werkstromen uit te voeren.

Procedure

 1. Klik op de weergave Werkstromen in de Orchestrator-client.
 2. Vouw Bibliotheek > JDBC > JDBC-voorbeelden in de lijst met hiërarchische werkstromen uit om naar de voorbeeldwerkstroom JDBC-tabel maken te gaan.
 3. Klik met de rechtermuisknop op de voorbeeldwerkstroom JDBC-tabel maken en selecteer Werkstroom starten.
 4. Voer de vereiste informatie in en klik op Volgende.
  1. Typ een wachtwoord om toegang te krijgen tot de database.
  2. Typ een verbindings-URL voor de database.
  3. Typ een gebruikersnaam om toegang te krijgen tot de database.
 5. Typ een SQL-aanmaakinstructie.

  Voorbeeldsyntaxis:

  CREATE TABLE "table_name"
  ("column1" "data_type_for_column1",
  "column2" "data_type_for_column2")
 6. Klik op Indienen om de werkstroom uit te voeren.