U kunt een bestaand of aangepast PowerShell-script uitvoeren op een host in de inventaris van de invoegtoepassing.

Voorwaarden

  • Controleer dat u bent aangemeld bij de Orchestrator-client als een beheerder.

  • Controleer dat u verbinding hebt met een PowerShell-host vanuit de weergave Inventaris.

Procedure

  1. Klik op de weergave Werkstromen in de Orchestrator-client.
  2. Vouw Bibliotheek > PowerShell in de hiërarchische lijst met werkstromen uit en ga naar de werkstroom Een PowerShell-script aanroepen.
  3. Klik met de rechtermuisknop op de werkstroom Een PowerShell-script aanroepen en selecteer Werkstroom starten.
  4. Selecteer een PowerShell-host waarop u het script wilt uitvoeren.
  5. Typ of plak in het tekstvak Script het PowerShell-script dat u wilt uitvoeren.
  6. Klik op Indienen om de werkstroom uit te voeren.