U kunt een werkstroom vanuit de Orchestrator-client uitvoeren om het invoegen van een rij in een JDBC-tabel te testen.

Voorwaarden

Controleer of de gebruikersaccount waarmee u bent aangemeld, over de nodige rechten beschikt om JDBC-werkstromen uit te voeren.

Procedure

 1. Klik op de weergave Werkstromen in de Orchestrator-client.
 2. Vouw Bibliotheek > JDBC > JDBC-voorbeelden in de lijst met hiërarchische werkstromen uit om naar de voorbeeldwerkstroom Vermeldingen in JDBC-tabel invoegen te gaan.
 3. Klik met de rechtermuisknop op de voorbeeldwerkstroom Vermeldingen in JDBC-tabel invoegen en selecteer Werkstroom starten.
 4. Voer de vereiste informatie in en klik op Volgende.
  1. Typ een verbindings-URL voor de database.
  2. Typ een gebruikersnaam om toegang te krijgen tot de database.
  3. Typ een wachtwoord om toegang te krijgen tot de database.
 5. Typ een SQL-invoeginstructie en klik op Volgende.

  Voorbeeldsyntaxis:

  INSERT INTO "tabel_naam" ("column1", "column2")
  VALUES ("value1", "value2")
 6. Typ de waarden die u in de rij wilt invoegen.
 7. Klik op Indienen om de werkstroom uit te voeren.