U kunt de werkstroom Actie voor meerdere proxy's maken uitvoeren om een werkstroom op meerdere servers uit te voeren.

U kunt een actie maken, zodat u op een later tijdstip een werkstroom op een externe Orchestrator-server kunt uitvoeren.

Procedure

 1. Meld u aan bij de Orchestrator-client als een beheerder.
 2. Klik op de weergave Werkstromen in de Orchestrator-client.
 3. Vouw Bibliotheek > Orchestrator > Externe uitvoering in de hiërarchische lijst met werkstromen uit en ga naar de werkstroom Een actie voor meerdere proxy's maken.
 4. Klik met de rechtermuisknop op de werkstroom Een actie voor meerdere proxy's maken en selecteer Werkstroom starten.
 5. Typ in het tekstvak Actienaam de naam van de actie.

  De naam van de actie mag alleen alfanumerieke tekens zonder spaties bevatten.  De presentatie van de werkstroom Een actie voor meerdere proxy's maken.

  Er wordt een nieuwe actie gemaakt, zelfs als er al een andere actie met dezelfde naam bestaat.

 6. Selecteer een module waaraan u de actie wilt toevoegen.
 7. Kies of de werkstroom lokaal of extern is.


  De presentatie van de werkstroom Een actie voor meerdere proxy's maken.

 8. Selecteer de werkstroom die u wilt gebruiken voor deze actie.
 9. Klik op Indienen om de werkstroom uit te voeren.

Resultaten

De gegenereerde actie accepteert dezelfde parameters als de bronwerkstroom, maar promoveert de parameters naar een array in geval van meervoudige selectie van objecten. De waarden in de array worden geïndexeerd.Het resultaat na het uitvoeren van de werkstroom Een actie voor meerdere proxy's maken.