Met de werkstromen voor standaard virtuele switches kunt u een standaard virtuele switch maken, bijwerken of verwijderen en poortgroepen in standaard virtuele switches maken, verwijderen of bijwerken.

U hebt toegang tot de werkstromen voor standaard virtuele switches via Bibliotheek > vCenter > Netwerken > Standaard virtuele switch in de weergave Werkstromen van de Orchestrator-client.

Werkstroomnaam

Beschrijving

Poortgroep aan standaard virtuele switch toevoegen

Voegt een poortgroep toe aan een standaard virtuele switch.

Standaard virtuele switch maken

Maakt een standaard virtuele switch.

Poortgroep uit standaard virtuele switch verwijderen

Verwijdert een poortgroep uit een standaard virtuele switch.

Standaard virtuele switch verwijderen

Verwijdert een standaard virtuele switch uit een hostnetwerkconfiguratie.

Alle standaard virtuele switches ophalen

Haalt alle standaard virtuele switches op van een host.

Poortgroep in standaard virtuele switch bijwerken

Werkt de eigenschappen voor een poortgroep in een virtuele switch bij.

Standaard virtuele switch bijwerken

Werkt de eigenschappen voor een standaard virtuele switch bij.

VNIC voor poortgroep in standaard virtuele switch bijwerken

Werkt een virtuele NIC die is gekoppeld aan een poortgroep in een standaard virtuele switch bij.