U kunt de beheerwerkstromen gebruiken om vRealize Automation-diensten, -tenants, -goedkeuringsbeleid, -rechten, -bedrijfsgroepen, -catalogusitems en Geavanceerde diensten-componenten te beheren.

Sommige werkstromen hebben een invoerparameter voor de vRealize Automation-host, vCACCAFE:VCACHost. Hoe u de vRealize Automation-hostverbinding hebt geconfigureerd, bepaalt hoe de rollen worden toegepast wanneer een gebruiker de werkstroom start.

  • Als u de verbinding als gedeelde sessie heefthebt geconfigureerd, moet de gebruikersaccount voor de gedeelde sessie de rollen hebben die vereist zijn om de werkstromen te starten.

  • Als u de verbinding heefthebt geconfigureerd als sessie per gebruiker, moeten alle gebruikers die de werkstromen gebruiken de vereiste rollen hebben, net als in de gebruikersomgeving van vRealize Automation.

U kunt deze werkstromen vinden in de weergave Werkstromen in de vRealize Orchestrator-client, in de submap Bibliotheek > vRealize Automation > Beheer.

U kunt de werkstromen in de submap Goedkeuringsbeleid gebruiken om goedkeuringsbeleid te maken en te beheren.

Tabel 1. Goedkeuringsbeleid

Werkstroom

Beschrijving

Goedkeuringsbeleid activeren

Hiermee activeert u goedkeuringsbeleid. Nadat u goedkeuringsbeleid heefthebt geactiveerd, wordt het alleen-lezen.

Een goedkeuringsniveau toevoegen

Hiermee voegt u een altijd vereist goedkeuringsniveau toe aan een goedkeuring. U moet specifieke gebruikers en groepen selecteren voor de goedkeurders.

Goedkeuringsbeleid kopiëren

Hiermee kopieert u goedkeuringsbeleid.

Goedkeuringsbeleid maken

Hiermee maakt u concept-goedkeuringsbeleid zonder niveaus en goedkeurders. Wilt u goedkeuringsniveaus maken en goedkeurders aanwijzen voor het beleid, dan voert u de werkstroom Een goedkeuringsniveau toevoegen uit.

Goedkeuringsbeleid deactiveren

Hiermee deactiveert u goedkeuringsbeleid. U kunt ook alle bestaande rechten bij het goedkeuringsbeleid verwijderen.

Goedkeuringsbeleid verwijderen

Hiermee verwijdert u goedkeuringsbeleid dat de status Concept heeft. Actief goedkeuringsbeleid is alleen-lezen.

U kunt de werkstromen in de submap Bedrijfsgroepen gebruiken om bedrijfsgroepen te maken en te beheren en om aangepaste eigenschappen voor bedrijfsgroepen te maken en te beheren.

Tabel 2. Bedrijfsgroepen

Werkstroom

Beschrijving

Een aangepaste eigenschap toevoegen

Hiermee voegt u een aangepaste eigenschap toe aan een bedrijfsgroep.

Een bedrijfsgroep maken

Hiermee maakt u een bedrijfsgroep.

Een bedrijfsgroep verwijderen

Hiermee verwijdert u een bedrijfsgroep.

Een aangepaste eigenschap verwijderen

Hiermee verwijdert u een aangepaste eigenschap uit een bedrijfsgroep.

Een bedrijfsgroep bijwerken

Hiermee werkt u de gegevens van een bedrijfsgroep bij, zoals het standaard-machinevoorvoegsel, Active Directory-containers en gebruikersrollen.

Een aangepaste eigenschap bijwerken

Hiermee werkt u een aangepaste eigenschap voor een bedrijfsgroep bij.

De submap Beheer heeft een submap Bedrijfsgroepen (verouderd) die werkt met versies vóór vRealize Automation 7.0. Gebruik de werkstromen met dezelfde naam in de hoofdmap.

U kunt de werkstromen in de submap Catalogusitems gebruiken om catalogusitems te beheren.

Tabel 3. Catalogusitems

Werkstroom

Beschrijving

Een catalogusitem activeren

Hiermee activeert u een catalogusitem.U U moet een catalogusitem activeren en toewijzen aan een service voordat gebruikers het kunnen opvragen.

Een catalogusitem toewijzen aan een service

Hiermee wijst u een catalogusitem toe aan een service. U moet een catalogusitem activeren en toewijzen aan een service voordat gebruikers het kunnen opvragen.

Een catalogusitem deactiveren

Hiermee deactiveert u een catalogusitem en verwijdert u het uit de servicecatalogus zodat gebruikers het niet kunnen aanvragen.

U kunt de werkstromen in de submap Samengestelde blueprint gebruiken om samengestelde blueprints te beheren op het ontwerpcanvas.

Tabel 4. Samengestelde blueprint

Werkstroom

Beschrijving

Een samengestelde blueprint verwijderen

Hiermee verwijdert u een niet-gepubliceerde blueprint uit de lijst Blueprints ontwerpen.

Een samengestelde blueprint importeren

Hiermee importeert u een samengestelde blueprint uit een YAML-bestand.

Een samengestelde blueprint publiceren

Hiermee publiceert u een samengestelde blueprint die de status Concept heeft.

Publicatie van een samengestelde blueprint ongedaan maken

Hiermee maakt u de publicatie van een samengestelde blueprint ongedaan.

De werkstromen in de submap Inhoud zijn verouderd. Gebruik Cloud Client om de import- en exportacties uit te voeren. U kunt Cloud Client en de documentatie downloaden uit het https://developercenter.vmware.com/tool/cloudclient.

Tabel 5. Inhoud

Werkstroom

Beschrijving

Inhoud exporteren (verouderd)

Gebruik Cloud Client om de import- en exportacties uit te voeren. U kunt Cloud Client en de documentatie downloaden uit het https://developercenter.vmware.com/tool/cloudclient.

Inhoud importeren (verouderd)

Gebruik Cloud Client om de import- en exportacties uit te voeren. U kunt Cloud Client en de documentatie downloaden uit het https://developercenter.vmware.com/tool/cloudclient.

Inhoud overbrengen (verouderd)

Gebruik Cloud Client om de import- en exportacties uit te voeren. U kunt Cloud Client en de documentatie downloaden uit het https://developercenter.vmware.com/tool/cloudclient.

Inhoud valideren (verouderd)

Gebruik Cloud Client om de import- en exportacties uit te voeren. U kunt Cloud Client en de documentatie downloaden uit het https://developercenter.vmware.com/tool/cloudclient.

U kunt de werkstromen in de submap Rechten gebruiken om rechten te maken en te beheren.

Tabel 6. Rechten

Werkstroom

Beschrijving

Een recht activeren

Hiermee activeert u een recht.

Catalogusitems toewijzen aan een recht

Hiermee wijst u een of meer catalogusitems toe aan een recht. U kunt deze werkstroom ook gebruiken om een goedkeuringsbeleid toe te wijzen.

Onmiddellijke acties toewijzen aan een recht

Hiermee wijst u een of meer onmiddellijke acties toe aan een recht. Met onmiddellijke acties maakt u geen aanvragen.

Bronacties toewijzen aan een recht

Hiermee wijst u een of meer bronacties toe aan een recht. U kunt deze werkstroom ook gebruiken om een goedkeuringsbeleid toe te wijzen.

Services toewijzen aan een recht

Hiermee wijst u een of meer services toe aan een recht. U kunt deze werkstroom ook gebruiken om een goedkeuringsbeleid toe te wijzen.

Gebruikers en groepen toewijzen aan een recht

Hiermee wijst u een of meer gebruikers of groepen toe aan een recht.

Een recht maken (verouderd)

Hiermee maakt u een recht. Gebruik Een recht maken voor subtenant.

Een recht maken voor subtenant

Hiermee maakt u een recht.

Een recht deactiveren

Hiermee deactiveert u een recht.

Toewijzing van gebruikers en groepen aan een recht ongedaan maken

Hiermee verwijdert u gebruikers en groepen uit de lijst met gebruikers voor een recht.

U kunt de werkstromen in de submap Eigenschappen gebruiken om eigenschapsdefinities en eigenschapsgroepen te beheren. Gebruik een voorvoegsel zoals een bedrijfs- of functienaam gevolgd door een punt voor alle aangepaste eigenschapsnamen om conflicten met vRealize Automation-eigenschappen te voorkomen.

Tabel 7. Eigenschapsdefinities

Werkstroom

Beschrijving

Eigenschapsdefinitie maken

Hiermee maakt u een aangepaste eigenschap.

Eigenschapsdefinitie verwijderen

Hiermee verwijdert u een aangepaste eigenschap.

Eigenschapsgroepen zijn verzamelingen van eigenschapsdefinities.

Tabel 8. Eigenschapsgroepen

Werkstroom

Beschrijving

Eigenschap aan groep toevoegen

Hiermee voegt u een gedefinieerde aangepaste eigenschap toe aan een groep.

Eigenschapsgroep maken

Hiermee maakt u een eigenschapsgroep waaraan u gedefinieerde aangepaste eigenschappen kunt toevoegen.

Eigenschapsgroep verwijderen

Hiermee verwijdert u de eigenschapsgroep.

Eigenschappen uit groep verwijderen

Hiermee verwijdert u een gedefinieerde aangepaste eigenschap uit een eigenschapsgroep.

Eigenschapsgroep bijwerken

Hiermee wijzigt u de naam of beschrijving van de eigenschapsgroep.

Eigenschap in groep bijwerken

Hiermee wijzigt u de naam, de waarde of het gedrag van de eigenschap in de eigenschapsgroep.

U kunt de werkstromen in de submap Services gebruiken om services te beheren.

Tabel 9. Services

Werkstroom

Beschrijving

Een service activeren

Hiermee activeert u een service.

Catalogusitems toewijzen aan een service

Hiermee wijst u een of meer catalogusitems toe aan een service.

Een service kopiëren

Hiermee kopieert u een service.

Een service maken

Hiermee maakt u een service.

Een service deactiveren

Hiermee deactiveert u een service.

Een service verwijderen

Hiermee verwijdert u een service.

U kunt de werkstromen in de submap Tenants gebruiken om tenants te maken en te beheren.

De werkstromen Identiteitsarchief zijn verouderd. De vervangende werkstromen werken met de wijzigingen in vRealize Automation voor de API van Directories Management.

Tabel 10. Tenants

Werkstroom

Beschrijving

Beheerders toevoegen

Hiermee voegt u een of meer tenantbeheerders en infrastructuurbeheerders toe aan een tenant.

Een identiteitsarchief toevoegen aan een tenant

Hiermee voegt u een identiteitsarchief toe aan een tenant van een vRealize Automation-host. U kunt deze werkstroom alleen gebruiken als u een systeembeheerder bent die een tenant configureert.

Een identiteitsarchief toevoegen aan een tenant (verouderd)

Gebruik de werkstroom Een identiteitsarchief toevoegen aan een tenant.

Een identiteitsarchief toevoegen aan een vCAC-host

Hiermee voegt u een identiteitsarchief toe aan een tenant die is geconfigureerd als een vRealize Automation-host. U kunt deze werkstroom alleen gebruiken als u een tenantbeheerder bent die een identiteitsarchief voor de tenant configureert.

Een identiteitsarchief toevoegen aan een vCAC-host (verouderd)

Gebruik de werkstroom Een identiteitsarchief toevoegen aan een vCAC-host.

Een tenant maken

Hiermee maakt u een tenant. U moet de vRealize Automation-host selecteren die is toegevoegd met uw systeembeheerder-aanmeldgegevens.

Een identiteitsarchief verwijderen van een tenant

Hiermee verwijdert u een identiteitsarchief van een tenant van een vRealize Automation-host. U kunt deze werkstroom alleen gebruiken als u een systeembeheerder bent die een tenant configureert.

Een identiteitsarchief verwijderen van een vCAC-host

Hiermee verwijdert u een identiteitsarchief van een tenant die is geconfigureerd als een vRealize Automation-host. U kunt deze werkstroom alleen gebruiken als u een tenantbeheerder bent die identiteitsarchieven voor de tenant configureert.

Een tenant verwijderen

Hiermee verwijdert u een tenant.

Beheerders verwijderen

Hiermee verwijdert u een of meer tenantbeheerders en infrastructuurbeheerders van een tenant.

Een identiteitsarchief bijwerken voor een tenant

Hiermee werkt u een identiteitsarchief bij voor een tenant van een vRealize Automation-host. U kunt deze werkstroom alleen gebruiken als u een systeembeheerder bent die een tenant configureert.

Een identiteitsarchief bijwerken voor een tenant (verouderd)

Gebruik de werkstroom Een identiteitsarchief bijwerken voor een tenant.

Een identiteitsarchief bijwerken voor een vCAC-host

Hiermee werkt u een identiteitsarchief bij voor een tenant die is geconfigureerd als een vRealize Automation-host. U kunt deze werkstroom alleen gebruiken als u een tenantbeheerder bent die identiteitsarchieven voor de tenant configureert.

Een identiteitsarchief bijwerken voor een vCAC-host (verouderd)

Gebruik de werkstroom Een identiteitsarchief bijwerken voor een vCAC-host.

Een tenant bijwerken

Hiermee werkt u de naam, de beschrijving en het e-mailadres bij van een bestaande tenant.

U kunt de werkstromen in de submap Werkstroomabonnementen gebruiken om de gebeurtenis-werkstroomabonnementen te beheren.

Tabel 11. Werkstroomabonnementen

Werkstroom

Beschrijving

Een werkstroomabonnement verwijderen

Hiermee verwijdert u een ongepubliceerd werkstroomabonnement. Deze werkstroom geldt voor systeem- en tenant-werkstroomabonnementen.

Systeem-werkstroomabonnement exporteren

Hiermee exporteert u een systeem-werkstroomabonnement en slaat u het op als vRealize Orchestrator-bronelement in JSON-indeling.

Een systeem-werkstroomabonnement is een gespecialiseerd werkstroomabonnement dat reageert op systeemgebeurtenissen en op gebeurtenissen in alle tenants.

Tenant-werkstroomabonnement exporteren

Hiermee exporteert u een tenant-werkstroomabonnement en slaat u het op als bronelement in JSON-indeling.

Een gespecialiseerd werkstroomabonnement dat tenantspecifieke werkstromen uitvoert.

Systeem-werkstroomabonnement importeren

Hiermee importeert u een systeem-werkstroomabonnement uit een JSON-bestand. Systeem-werkstroomabonnementen worden gestart door systeemgebeurtenissen en kunnen voor meerdere tenants gelden.

Tenant-werkstroomabonnement importeren

Hiermee importeert u een tenant-werkstroomabonnement uit een JSON-bestand. Deze werkstroomabonnementen zijn tenant-specifiek.

Een werkstroomabonnement publiceren

Hiermee publiceert u een werkstroomabonnement dat de status Concept of Ongepubliceerd had. Deze werkstroom geldt voor systeem- en tenant-werkstroomabonnementen.

Een systeem-werkstroomabonnement registreren

Hiermee maakt u een systeem-werkstroomabonnement, inclusief time-out- en prioriteitswaarden.

Een tenant-werkstroomabonnement registreren

Hiermee maakt u een tenant-werkstroomabonnement, inclusief time-out- en prioriteitswaarden.

Publicatie van een werkstroomabonnement ongedaan maken

Hiermee maakt u publicatie van een werkstroomabonnement ongedaan. Deze werkstroom geldt voor systeem- en tenant-werkstroomabonnementen.

Een werkstroomabonnement bijwerken

Hiermee wijzigt u de naam, beschrijving, vRealize Orchestrator-werkstroom, abonnementsvoorwaarden, time-outwaarde, statuswaarde en prioriteitswaarde. U kunt het gebeurtenisonderwerp of de blokkeertoestand niet bijwerken.

U kunt de werkstromen in de submap Aangepaste XaaS-bronnen gebruiken om aangepaste XaaS-bronnen te maken en te verwijderen.

Tabel 12. Aangepaste XaaS-bronnen

Werkstroom

Beschrijving

Aangepaste bron maken

Hiermee maakt u een aangepaste bron.

Aangepaste bron verwijderen

Hiermee verwijdert u een aangepaste bron.

U kunt de werkstromen in de submap XaaS-bronacties gebruiken om XaaS-bronacties te maken en te verwijderen.

Tabel 13. XaaS-bronacties

Werkstroom

Beschrijving

Bronactie klonen

Hiermee maakt u een kopie van een bestaande bronactie.

Bronactie maken

Hiermee maakt u een bronactie.

Bronactie verwijderen

Hiermee verwijdert u een bronactie.

Bronactie publiceren

Hiermee publiceert u een bronactie.

Publicatie van bronactie ongedaan maken

Hiermee maakt u de publicatie van een bronactie ongedaan.

U kunt de werkstromen in de submap XaaS-brontoewijzingen gebruiken om XaaS-brontoewijzingen naar bronnen buiten XaaS te maken en te beheren.

Tabel 14. XaaS-brontoewijzingen

Werkstroom

Beschrijving

Een brontoewijzing maken

Hiermee wijst u een catalogusbrontype toe aan een vRealize Orchestrator-type.

Een brontoewijzing verwijderen

Hiermee verwijdert u een brontoewijzing.

Doelcriterium instellen

Hiermee geeft u de voorwaarden op die de beschikbaarheid van de brontoewijzing bepalen.

U kunt de werkstromen in de submap XaaS-serverconfiguratie gebruiken om de doel-Orchestrator-instantie te beheren.

Tabel 15. XaaS-serverconfiguratie

Werkstroom

Beschrijving

Orchestrator-serverconfiguratie bijwerken

Hiermee wijzigt u de serverinstellingen, zoals poort, host, gebruikersnaam en wachtwoord.

Orchestrator-serverconfiguratie valideren

Hiermee controleert u of de instellingen voor vRealize Orchestrator geldig zijn. De werkstroom retourneert de waarde WAAR als de configuratie geldig is en ONWAAR als de configuratie niet geldig is.

U kunt de werkstromen in de submap XaaS-serviceblueprints gebruiken om XaaS-blueprints te maken en te verwijderen.

Tabel 16. XaaS-blueprints

Werkstroom

Beschrijving

Een serviceblueprint klonen

Hiermee maakt u een kopie van een serviceblueprint.

Een serviceblueprint maken

Hiermee maakt u een serviceblueprint.

Een serviceblueprint verwijderen

Hiermee verwijdert u een serviceblueprint.

Een serviceblueprint publiceren

Hiermee publiceert u een serviceblueprint.

Publicatie van een serviceblueprint ongedaan maken

Hiermee maakt u publicatie van een serviceblueprint ongedaan.