U voegt een PowerShell-host toe en configureert de verbindingsparameters van de host door een werkstroom uit te voeren. U kunt een verbinding met een externe of lokale PowerShell-host instellen.

Procedure

 1. Meld u aan bij de Orchestrator-client als een beheerder.
 2. Klik op de weergave Werkstromen in de Orchestrator-client.
 3. Vouw Bibliotheek > PowerShell > Configuratie in de hiërarchische lijst met werkstromen uit en ga naar de werkstroom Een PowerShell-host toevoegen.
 4. Klik met de rechtermuisknop op de werkstroom Een PowerShell-host toevoegen en selecteer Werkstroom starten.
 5. Typ in het tekstvak Naam de naam van de host.
 6. Typ in het tekstvak Host / IP het adres van de host.
  Opmerking:

  Voor Kerberos-verificatie is een FQDN-hostadres vereist (volledig gekwalificeerde domeinnaam).

 7. (Optioneel) Typ in het tekstvak Poort de poort van de host.

  U gebruikt poort 5985 voor het HTTP-protocol of 5986 voor het HTTPS-protocol.

 8. Selecteer het type van de PowerShell-host waarmee de invoegtoepassing verbinding maakt.
  1. Selecteer een transportprotocol.
   Opmerking:

   Als u het HTTPS-transportprotocol gebruikt, wordt het certificaat van de externe PowerShell-host geïmporteerd in de Orchestrator-keystore.

  2. Selecteer het verificatietype.
   Belangrijk:

   Als u Kerberos-verificatie wilt gebruiken, moet u deze inschakelen in de WinRM-service.

 9. Selecteer het type sessiemodus dat de invoegtoepassing gebruikt om verbinding te maken met de PowerShell-host.

  Optie

  Beschrijving

  Gedeelde sessie

  De invoegtoepassing gebruikt gedeelde verificatiegegevens om verbinding te maken met de externe host. U moet de verificatiegegevens van de PowerShell-host opgeven voor de gedeelde sessie.

  Sessie per gebruiker

  De Orchestrator-client haalt de verificatiegegevens op van de gebruiker die is aangemeld. U moet zich met de indeling gebruiker@domein bij Orchestrator aanmelden om de modus Sessie per gebruiker te gebruiken.

 10. Selecteer het type codering dat door PowerShell wordt gebruikt, in het vervolgkeuzemenu Shell-codepagina.
 11. Klik op Indienen om de werkstroom uit te voeren.

Resultaten

Nadat de werkstroom is voltooid, wordt de PowerShell-host weergegeven in de weergave Inventaris.