U kunt de JavaScript-voorbeelden knippen, plakken en bewerken om scripts te schrijven voor het zoeken naar vRealize Automation-entiteiten met behulp van het object voor vCACCAFEEntitiesFinder-scripthulpprogramma's.

Voor meer informatie over scriptverwerking in vRealize Orchestrator raadpleegt u Ontwikkelen met VMware vRealize Orchestrator.

Zoeken naar catalogusbronnen gefilterd op naam

Tabel 1. Invoervariabelen

Variabele

Type

host

vCACCAFE:VcacHost

U kunt een van de volgende voorbeelden gebruiken:

 • Dit voorbeeldscript haalt alle catalogusbronnen op voor de doelhost die overeenkomt met de query van name_of_the_resource op naam en beschrijving.

  var items = vCACCAFEEntitiesFinder.findCatalogResources(host, "name_of_the_resource");
 • Dit voorbeeldscript voert de volgende acties uit:

  1. Haalt de service Consumentbron en roept de get-methode op die als een Pageable-parameter een instantie van het vCACCAFEPageOdataRequest-object doorgeeft.

  2. Maakt het vCACCAFEPageOdataRequest-object door een OData-query op te geven als één enkele filter van het name -kenmerk dat overeenkomt met de tekenreeks name_of_the_resource string.

  var service = host.createCatalogClient().getCatalogConsumerResourceService(); 
  
  var filter = new Array();
  filter[0] = vCACCAFEFilterParam.equal("name", vCACCAFEFilterParam.string("name_of_the_resource"));
  var query = vCACCAFEOdataQuery.query().addFilter(filter); 
  
  var items = service.getResourcesList(new vCACCAFEPageOdataRequest(query));

Zoeken naar catalogusbronnen die zijn gefilterd op eigenaar

Dit voorbeeldscript voert de volgende acties uit:

 1. Haalt de service Consumentbron en roept de get-methode op die als een Pageable-parameter een instantie van het vCACCAFEPageOdataRequest-object doorgeeft.

 2. Maakt het vCACCAFEPageOdataRequest-object door een OData-query op te geven als één enkele filter van het owner/ref-kenmerk dat overeenkomt met de tekenreeks user@domain.com.

  Het owners/ref-kenmerk is een samenstelling gebaseerd op de interne structuur en velden van de catalogusbronnen. De vCACCAFECatalogResource-entiteit heeft het owners-kenmerk dat een verzameling van vCACCAFECatalogPrincipal-entiteiten is. De vCACCAFECatalogPrincipal-entiteit heeft de ref-eigenschap, die een tekenreeksweergave is van de hoofd-id van de gebruiker.

var filter = new Array();
filter[0] = vCACCAFEFilterParam.substringOf("owners/ref", vCACCAFEFilterParam.string("user@domain.com"));
var query = vCACCAFEOdataQuery.query().addFilter(filter);

var items = service.getResourcesList(new vCACCAFEPageOdataRequest(query));

Zoeken naar catalogusbronnen die zijn gefilterd op naam en eigenaar

Dit voorbeeldscript combineert de OData-query's van de vorige twee voorbeelden in één enkele voorwaarde door de logische operator van vCACCAFEFilterParam.and(array of conditions) te gebruiken.

var conditions = new Array();
conditions[0] = vCACCAFEFilterParam.equal("name", vCACCAFEFilterParam.string("name_of_the_resource_here"));
conditions[1] = vCACCAFEFilterParam.substringOf("owners/ref", vCACCAFEFilterParam.string("user@domain.com"));

var filter = new Array();
filter[0] = vCACCAFEFilterParam.and(conditions);
var query = vCACCAFEOdataQuery.query().addFilter(filter);

var items = service.getResourcesList(new vCACCAFEPageOdataRequest(query));

U kunt andere voorwaarden definiëren door verschillende logische operators te gebruiken zoals vCACCAFEFilterParam.group(array of parameters), vCACCAFEFilterParam.not(parameter), vCACCAFEFilterParam.startsWith(id, string), vCACCAFEFilterParam.endsWith(id, string), vCACCAFEFilterParam.greaterThan(id, number), vCACCAFEFilterParam.lessThan(id, number), enzovoort.