Met de werkstromen voor opslag kunt u opslaggerelateerde bewerkingen uitvoeren.

U hebt toegang tot de werkstromen voor opslag via Bibliotheek > vCenter > Opslag in de weergave Werkstromen van de Orchestrator-client.

Werkstroomnaam

Beschrijving

Datastore op iSCSI/FC/lokale SCSI toevoegen

Maakt een datastore op een Fibre Channel-, iSCSI- of lokale SCSI-schijf. Alleen schijven die momenteel niet worden gebruikt door een bestaande VMFS, komen in aanmerking om een nieuwe datastore te maken. De nieuwe datastore wijst de maximaal beschikbare ruimte van de opgegeven schijf toe.

Datastore op NFS toevoegen

Voegt een datastore toe op een NFS-server.

iSCSI-doel toevoegen

Voegt iSCSI-doelen toe aan een vCenter Server-host. De doelen kunnen van het type Send of Static zijn.

VMFS voor alle beschikbare schijven maken

Maakt een VMFS-volume voor alle beschikbare schijven van een opgegeven host.

Datastore verwijderen

Verwijdert datastores uit een vCenter Server-host.

iSCSI-doel verwijderen

Verwijdert reeds geconfigureerde iSCSI-doelen. De doelen kunnen van het type Send of Static zijn.

iSCSI-adapter uitschakelen

Schakelt de softwarematige iSCSI-adapter uit op een opgegeven host.

Alle datastores en schijven weergeven

Geeft de bestaande datastores en beschikbare schijven op een opgegeven host weer.

iSCSI-adapter inschakelen

Schakelt een iSCSI-adapter in.

Lijst met alle opslagadapters weergeven

Geeft een lijst met alle opslagadapters van een opgegeven host weer.