Met de werkstromen voor gastbewerkingsbestanden kunt u de bestanden in een gastbesturingssysteem beheren.

U hebt toegang tot de werkstromen voor gastbesturingsbestanden via Bibliotheek > vCenter > Gastbewerkingen > Bestanden in de weergave Werkstromen van de Orchestrator-client.

Werkstroomnaam

Beschrijving

Controleren op directory in gast

Controleert of een directory bestaat op een virtual machine die fungeert als gast.

Controleren op bestand in gast

Controleert of een bestand bestaat op een virtual machine die fungeert als gast.

Bestand vanaf gast naar Orchestrator kopiëren

Kopieert een opgegeven bestand van een gastbestandssysteem naar een Orchestrator-server.

Bestand van Orchestrator naar gast kopiëren

Kopieert het opgegeven bestand van een Orchestrator-server naar een gastbestandssysteem.

Directory maken op gast

Maakt een directory op een virtual machine die fungeert als gast.

Tijdelijke directory maken op gast

Maakt een tijdelijke directory op een virtual machine die fungeert als gast.

Tijdelijk bestand maken op gast

Maakt een tijdelijk bestand op een virtual machine die fungeert als gast.

Directory op gast verwijderen

Verwijdert een directory van een virtual machine die fungeert als gast.

Bestand op gast verwijderen

Verwijdert een bestand van een virtual machine die fungeert als gast.

Pad op gast weergeven

Maakt een pad op een virtual machine die fungeert als gast.

Directory op gast verplaatsen

Verplaatst een directory op een virtual machine die fungeert als gast.

Bestand op gast verplaatsen

Verplaatst een bestand op een virtual machine die fungeert als gast.