U kunt een werkstroom uitvoeren om een pakket van een lokale Orchestrator-server op externe Orchestrator-servers te implementeren.

In dit voorbeeld kunt u een pakket van een lokale server op een array van externe servers implementeren.

Procedure

 1. Meld u aan bij de Orchestrator-client als een beheerder.
 2. Klik op de weergave Werkstromen in de Orchestrator-client.
 3. Vouw Bibliotheek > Orchestrator > Extern beheer in de hiërarchische lijst met werkstromen uit en ga naar de werkstroom Een pakket van een lokale server implementeren.
 4. Klik met de rechtermuisknop op de werkstroom Een pakket van een lokale server implementeren en selecteer Werkstroom starten.
 5. Selecteer het pakket dat u wilt implementeren van de lokale opslag.
 6. Selecteer de externe servers waarop u het pakket wilt implementeren.
 7. Kies of u de externe serverpakketten wilt overschrijven.

  Optie

  Beschrijving

  Ja

  De pakketten op de externe server worden vervangen en de versie van de verpakte elementen wordt genegeerd.

  Nee

  Er wordt een versiecontrole van de server en de geïmplementeerde pakketten uitgevoerd. De pakketten worden na een succesvolle controle geïmplementeerd.

 8. Klik op Indienen om de werkstroom uit te voeren.

Resultaten

Nadat de werkstroom is uitgevoerd, wordt de statusinformatie weergegeven in de logboekweergave en in de inventaris van de invoegtoepassing.