Met de werkstromen in het configuratiepakket van de Dynamic Types-invoegtoepassing kunt u dynamische typen maken, typedefinities exporteren en importeren uit een XSD-bestand en relaties definiëren tussen de dynamische typen die u hebt gemaakt.

U hebt toegang tot deze werkstromen via Bibliotheek > Dynamische typen > Configuratie in de weergave Werkstromen van de Orchestrator-client.

Werkstroomnaam

Beschrijving

Naamruimte definiëren

Definieert een nieuwe naamruimte.

Relatie definiëren

Definieert een nieuwe relatie tussen typen.

Type definiëren

Definieert een nieuw type binnen een bepaalde naamruimte.

Configuratie als pakket exporteren

Exporteert een configuratie voor de definitie van dynamische typen als een configuratie op basis van bestanden. Het geëxporteerde pakket kan worden gebruikt om te importeren op andere servers.

Configuratie van pakket importeren

Importeert een configuratie op basis van bestanden in de invoegtoepassingsconfiguratie.

Typedefinities uit XSD importeren

Importeert typedefinities uit een XSD-bestand.

Naamruimte verwijderen

Verwijdert een naamruimte.

Relatie verwijderen

Verwijdert een relatie.

Type verwijderen

Verwijdert een type.

Naamruimte bijwerken

Werkt een naamruimte bij.

Type bijwerken

Werkt een type bij.