Met de werkstromen voor gedistribueerde virtuele poortgroepen kunt u een poortgroep bijwerken of verwijderen van een poortgroep en de poortgroep opnieuw configureren.

U hebt toegang tot de werkstromen voor gedistribueerde virtuele poortgroepen via Bibliotheek > vCenter > Netwerken > Gedistribueerde virtuele poortgroep in de weergave Werkstromen van de Orchestrator-client.

Werkstroomnaam

Beschrijving

NIC-nummer van virtual machine verbinden met gedistribueerde virtuele poortgroep

Herconfigureert de netwerkverbinding van het opgegeven NIC-nummer van de virtual machine om verbinding te maken met de opgegeven gedistribueerde virtuele poortgroep. Als er geen NIC-nummer is opgegeven, wordt de waarde nul gebruikt.

Gedistribueerde virtuele poortgroep verwijderen

Verwijdert een opgegeven gedistribueerde virtuele poortgroep.

Teamingopties instellen

Biedt een interface voor het beheren van de teamingopties voor de gedistribueerde virtuele poortgroep.

Gedistribueerde virtuele poortgroep bijwerken

Werkt de configuratie van een opgegeven gedistribueerde virtuele poortgroep bij.