U kunt een werkstroom uitvoeren om een actie te genereren voor een PowerShell-cmdlet en parameterset die u opgeeft. Met deze actie kunt u PowerShell-functionaliteit in Orchestrator gebruiken. U kunt optioneel een voorbeeldwerkstroom genereren die de gegenereerde actie uitvoert.

U kunt een grote set gegevenstypen met de PowerShell-scriptengine gebruiken. De gegevenstypen die u kunt gebruiken, omvatten primitieve typen zoals Integer, Boolean, Char, elk type beschikbaar in de .NET-assembly, of door gebruikers gedefinieerde typen. Wanneer u acties genereert op basis van definities van PowerShell-cmdlet, worden de cmdlet-parameters voor invoer en uitvoer weergegeven op typen die door het Orchestrator-platform worden ondersteund. De PowerShell-invoegtoepassing definieert de typetoewijzingen. In het algemeen worden primitieve typen toegewezen aan de overeenkomende Orchestrator-typen en worden complexe typen voorgesteld door het PowerShellRemotePSObject-object.

Voorwaarden

 • Controleer dat u bent aangemeld bij de Orchestrator-client als een beheerder.

 • Controleer dat u verbinding hebt met een PowerShell-host vanuit de weergave Inventaris.

Procedure

 1. Klik op de weergave Werkstromen in de Orchestrator-client.
 2. Vouw Bibliotheek > PowerShell > Genereren in de hiërarchische lijst met werkstromen uit en ga naar de werkstroom Een actie voor een PowerShell-cmdlet genereren.
 3. Klik met de rechtermuisknop op de werkstroom Een actie voor een PowerShell-host genereren en selecteer Werkstroom starten.
 4. Selecteer een PowerShell-cmdlet om uit te voeren wanneer u de actie gebruikt die u genereert.
 5. Selecteer een parameterset voor de cmdlet.

  De definitiewaarden voor de parameterset worden weergegeven in het tekstvak Definitie van de parameterset.

  Opmerking:

  U kunt de definitiewaarden van de parameterset niet aanpassen door de tekenreeks in het tekstvak Definitie van de parameterset te bewerken. U kunt de tekenreeks bekijken voor meer informatie over de parameters in de parameterset.

 6. Typ in het tekstvak Naam een naam voor de actie die u wilt genereren.
 7. Selecteer een bestaande module waarin u de actie wilt genereren.
 8. Kies of u een werkstroom wilt genereren.

  Optie

  Beschrijving

  Ja

  Genereert een voorbeeldwerkstroom die de gegenereerde actie kan uitvoeren. U moet een map selecteren waarin u de werkstroom wilt genereren.

  Opmerking:

  De naam van de gegenereerde werkstroom bestaat uit de vooraf gedefinieerde tekenreeks Cmdlet uitvoeren en de naam van de gegenereerde actie.

  Nee

  Er wordt geen voorbeeldwerkstroom gegenereerd.

 9. Klik op Indienen om de werkstroom uit te voeren.

Volgende stappen

U kunt de gegenereerde actie in aangepaste werkstromen integreren.