Orchestrator biedt een API Explorer waarmee u kunt zoeken naar de Multi-Node-invoegtoepassings-API en de documentatie voor JavaScript-objecten die u in elementen met scripts kunt gebruiken, kunt bekijken.

Procedure

  1. Meld u aan bij de Orchestrator-client als een beheerder.
  2. Ga naar de API Explorer vanuit de Orchestrator-client of vanuit de tabbladen Scriptverwerking van de editors voor werkstromen, beleid en acties.
    • Als u naar de API Explorer gaat vanuit de Orchestrator-client, klikt u op Tools > API Explorer in de werkbalk van de Orchestrator-client.

    • Als u naar API Explorer gaat vanuit de tabbladen Scriptverwerking van de editors voor werkstromen, beleid en acties, klikt u op API zoeken aan de linkerzijde.

  3. Dubbelklik op de VCO-module in het linkerdeelvenster om de hiërarchische lijst met API-objecten van de Multi-Node-invoegtoepassing uit te vouwen.

Volgende stappen

U kunt code kopiëren uit de API-elementen en deze in de scriptvakken plakken. Zie Developing with VMware vRealize Orchestrator voor meer informatie over het maken van scripts voor de API.