Met werkstromen voor gedistribueerde virtuele switches kunt u een gedistribueerde virtuele switch maken, bijwerken of verwijderen en een privé-VLAN maken, verwijderen of bijwerken.

U hebt toegang tot de werkstromen voor gedistribueerde virtuele switches via Bibliotheek > vCenter > Netwerken > Gedistribueerde virtuele switch in de weergave Werkstromen van de Orchestrator-client.

Werkstroomnaam

Beschrijving

Gedistribueerde virtuele switch maken

Maakt een gedistribueerde virtuele switch in de opgegeven netwerkmap met een naam en uplinkpoortnamen die u opgeeft. U moet ten minste één uplinkpoortnaam opgeven.

Privé-VLAN maken

Maakt een VLAN op de opgegeven gedistribueerde virtuele switch.

Gedistribueerde virtuele switch verwijderen

Verwijdert een gedistribueerde virtuele switch en alle bijbehorende elementen.

Privé-VLAN verwijderen

Verwijdert een VLAN van een opgegeven gedistribueerde virtuele switch. Als een secundair VLAN bestaat, moet u eerst het secundaire VLAN verwijderen.

Gedistribueerde virtuele switch bijwerken

Werkt de eigenschappen voor een gedistribueerde virtuele switch bij.

Privé-VLAN bijwerken

Werkt een VLAN op de opgegeven gedistribueerde virtuele switch bij.