Met werkstromen voor Virtual SAN kunt u Virtual SAN-netwerkverkeer configureren.

U hebt toegang tot de werkstromen voor netwerken via Bibliotheek > vCenter > Netwerken > VSAN in de weergave Werkstromen van de Orchestrator-client.

Werkstroomnaam

Beschrijving

VSAN-verkeersnetwerk van een cluster instellen

Stelt een Virtual SAN-verkeersnetwerk van het cluster in.

VSAN-verkeersnetwerk van een host instellen

Stelt een Virtual SAN-verkeersnetwerk van de host in.